OSA 1: LOUHE – turvallisuuspoikkeamien tunnistaminen ilman etukäteissääntöjä

Tässä blogisarjassa esittelemme LOUHE-palvelun keskeisiä ominaisuuksia ja niiden hyötyjä palvelun käyttäjille. Ensimmäisessä osassa keskitymme kulunvalvontadatasta havaittavissa oleviin turvallisuuspoikkeamiin ja tapaan jolla niitä voidaan tunnistaa. Myös ilman etukäteissääntöjä.

LOUHE-teknologia käyttää polttoaineenaan muun muassa kulunvalvontatapahtumia. LOUHE käsittelee jokaisen yksittäisen kulunvalvontatapahtuman joko reaaliaikaisesti tai käsittely voi tapahtua halutuissa erissä. Jokainen kulkutapahtuma, lähdejärjestelmän tyypistä riippumatta, vakioidaan LOUHE tietomalliin, jolloin kaikki kulkutapahtumat ovat yhdenvertaisia seuraavia vaiheita, analyysiä ja visualisointeja varten.

LOUHE-palvelun koneoppivat algoritmit ja neuroverkot suorittavat jokaiselle tapahtumalle joukon analyysejä. Nämä analyysit havaitsevat erilaisia poikkeavuuksia, jotka voidaan selkokielisesti selittää ja visualisoida LOUHE-palvelun käyttäjälle tai operaattorille. Näin saavutetaan tilanne, jossa ei pelkästään ”nosteta lippua ylös” poikkeaman merkiksi, vaan myös tarjotaan perustelut poikkeaman syiksi. Tämä helpottaa ymmärryksen muodostamista ja oikeisiin toimenpiteisiin ryhtymistä ilman, että operaattorilta edellytetään syvällistä ymmärrystä poikkeaman kohteena olevasta toimijasta tai kiinteistöstä johon poikkeama liittyy.

LOUHE-teknologia osaa ilman etukäteisiä sääntöjä tunnistaa kulunvalvontadatasta esimerkiksi seuraavia ilmiöitä tai poikkeavuuksia:

Mikäli LOUHE-palveluun määritellään lisäksi erilaisia merkityksellisiä rakennuksia, rakennuksen osia tai yksittäisiä huoneita, jalostuu edellä kuvattu tilanneymmärrys entisestään. Merkityksellisiä alueita voivat olla vaikkapa turvaluokitellun tiedon käsittelyyn tarkoitetut tilat, tuotekehitystilat tai muut ”kuumat tilat” joihin pääsy on normaalisti hyvin rajoitettu. LOUHE-palvelun avulla poikkeavuudet tällaisten tilojen kulkutapahtumien osalta voidaan seurata erityisen tarkasti, jolloin kyvykkyys kriittisten tilojen seurannan osalta kasvaa merkittävästi. Myös tilannetietoisuus ja turvataso nousevat.

Blogisarjan seuraavassa osassa kerromme työkaluista, joita LOUHE-palvelu sisältää havaittujen poikkeamien käsittelyyn tai tarkempaan analysointiin.

Julkaistu 24.10.2022.

Tatu Monto, CCO

Tatu vastaa Louhos Solutions Oy:n myynnistä ja asiakkuuksista. Tatun osaamisessa yhdistyvät erilaiset turvateknologiat, palveluliiketoiminnan johtaminen, kyberturvallisuus ja varautumisen kehittäminen.