Kyberturvallisuuden kansainväliset huippuosaajat vauhdittamaan Louhos Solutions Oy:n kasvua ja kansainvälistymistä

Turvallisuus- ja kiinteistöteknologian startup Louhos Solutions Oy keräsi harvinaisen kyberpuolen huippuosaajien sijoittajajoukon vauhdittamaan yhtiön selittävään tekoälyyn pohjautuvan teknologiaratkaisun kehitystä sekä auttamaan kasvussa ja kansainvälistymisessä. Yhtiön aktiivinen ja osaava sijoittajaryhmä vahvistuu Risto Siilasmaan First Fellow Oy:llä ja T2AB.VC Oy:llä, jonka takaa löytyvät pitkän linjan teknologiakonkarit Mikko Hyppönen, Tomi Tuominen ja Henri Lindberg.

Louhos Solutions Oy lanseerasi uuden LOUHE-ratkaisun syyskuussa 2022. ”LOUHE jalostaa järjestelmäriippumattomasti eri käyttäjäryhmille tilannekuvaratkaisuja, poikkeamatietoa ja tunnistettuja haavoittuvuuksia selittävään tekoälyyn perustuen. Näin saamme nykyisten järjestelmäinvestointien täyden potentiaalin hyötykäyttöön. Ratkaisun avulla turvallisuus- ja kiinteistöjohtamiselle luodaan dataan perustuva ymmärrys fyysisen ympäristön turvallisesta toiminnasta, vastaavasti kuin kyberpuolella on tehty jo pitkän aikaa”, kertoo yhtiön teknologiajohtaja Hannes Huotari.
Yhtiön markkinapotentiaali on valtava, sillä turvallisuus- ja kiinteistöjärjestelmien data-analytiikan käsittelyssä riippumattomalle toimijalle on suuret markkinat, varsinkin kun kybermaailman ja fyysisen turvallisuuden ratkaisut lähenevät toisiaan. On arvioitu, että pelkästään turvallisuusalan markkinat ovat vuonna 2024 globaalisti 250 miljardia euroa ja Euroopan alueella 46 miljardia euroa.  
”Meitä kiehtoi tapa, jolla LOUHE hyödyntää data-analytiikkaa fyysisen turvallisuuden saralla, samalla tavalla kuin kyseisiä menetelmiä on hyödynnetty kyberturvallisuuden puolella”, sanoo Risto Siilasmaa. 
”Olemme iloisia, että onnistuimme vahvistamaan yhtiön ennestään vahvaa sijoittajaryhmää kansainvälisesti tunnetuilla osaajilla, jotka haluavat olla aktiivisesti kehittämässä yhtiötä pitkäjänteisesti. Uuden rahoituskierroksen ja vahvistuneen tiimimme kautta pystymme ottamaan seuraavan ison askeleen kohti kasvua ja kansainvälistymistä”, toteaa yhtiön toimitusjohtaja Jukka Laakso.

Lisätietoja
Jukka Laakso, toimitusjohtaja, 040 060 1436, jukka.laakso@louhe.fi
Hannes Huotari, teknologiajohtaja, 050 485 8597, hannes.huotari@louhe.fi

Julkaistu 11.1.2023.

Louhos Solutions