Katsaus megatrendeihin

Katseemme on käynnistyneessä vuodessa 2023 ja siinä mitä tulevaisuus pitää sisällään. Kuten päättynyt vuosi 2022 osoitti, lyhyellä aikavälillä toimintaympäristömme voi muuttua hyvinkin radikaalisti. Kuitenkin pitkällä aikavälillä kaipaamme kiintopisteitä, joiden avulla voimme navigoida eteenpäin.

Yksi keino tarkastella tulevaisuutta on arvioida sitä megatrendien kautta.

Sitra on 1.1.2023 julkaissut uuden megatrendikatsauksen, jossa huomiota on kiinnitetty viime vuosien kriisien vauhdittamiin globaaleihin muutoksiin. Sitran laatima Megatrendit 2023 julkaisu kuvaa näiden muutosten kokonaiskuvaa viiden kehityskulun kautta. Ne ovat:

1. Luonnon kantokyvyn mureneminen

2. Hyvinvoinnin haasteet kasvavat

3. Demokratian kamppailu kovenee

4. Kilpailu digivallasta kiihtyy

5. Talouden perusta rakoilee

Sitra esittää ajatuksen, että elämme tällä hetkellä rakenteiden ja toimintatapojen näkökulmasta murrosajassa, josta ei ole paluuta "vanhaan normaaliin". Tämä tarkoittaa myös uusia mahdollisuuksia. Näitä voisivat olla muun muassa ekologinen jälleenrakennus, kokonaisvaltainen hyvinvointi, korjaava ja uusintava talous, luottamuksen rakentaminen sekä reilu digimaailma.

Lähde: Sitra.

Spesifimmin turvallisuusalaan liittyen, turvatoimialaa koskevia megatrendejä on aivan hiljattain listannut Security Industry Association (SIA). Aiempina vuosina merkittävimpiä listattuja megatrendejä ovat olleet Tekoäly ja Kyberturvallisuus. Nyt 2023 megatrendit ovat:

1. Cybersecurity of Physical Security

2. Artificial Intelligence

3. Workforce Development

4. Changing Economic Conditions

5. Ethical/Safe Use of Data and Technology

6. Elimination of Industry’s Boundaries

7. Security as a Service

8. Supply Chain Assurance

9. Autonomous Devices

10. Proliferation of Sensors

Mielenkiintoinen nosto SIA:n raportissa, on ensimmäiseksi megatrendiksi nostettu fyysisen turvallisuuden ja turvateknologioiden kyberturvallisuus. Loppukäyttäjien kannalta kysymys on pelkistetysti siitä, mitä riskejä tai "hyökkäysvektoreita" toisiinsa kytkeytyneet turvallisuusteknologiat muodostavat ja miten tätä hallitaan. Tässä yhteydessä raportissa nostetaan myös esille kyberturvallisuuden ja fyysisen turvallisuuden keskinäinen lähentyminen ja sen vaikutukset muun muassa johtamisen näkökulmasta.

Englanninkielinen raportti on kokonaisuudessaan saatavilla ja ladattavissa täältä.

Megatrendien tarkastelu on myös meillä toiminut hyvänä työkaluna ja kehyksenä oman suuntamme asettamisessa.

Kyberturvallisuus ja fyysinen turvallisuus vaikuttavat kietoutuvan yhä kiinteämmin toisiinsa ja megatrendinä kyberturvallisuus saanee tulevina vuosina uusia sisältöjä ja vivahteita. Onko kaikki turvallisuus pian kyberturvallisuutta tai onko vain yksi "turvallisuusfunktio"? Ehkäpä näin, jos kuljemme kohti SIA:n raportissaan viitoittamaa tulevaisuutta  jossa kyberturvallisuus ja fyysinen turvallisuus nähdään yhdistyneinä - tai vähintään jatkuvassa tiiviissä yhteistyössä (SIA, 2023). Yhteinen jaettu tilannekuva nousee tällöin keskeiseksi.
Turvallisuusalalla tekoälystä on viime vuosina puhuttu paljon ja puhutaan varmuudella jatkossakin. Koemme olevamme oikealla polulla. Jalostamme syvällisen teknisen ymmärryksen ja osaamisen tukemana selittävään tekoälyyn perustuvaa LOUHE-teknologiaamme yhä kiihtyvällä vauhdilla suuntaan, jossa voimme luoda merkittäviä ja mitattavia hyötyjä asiakkaillemme. Nämä hyödyt liittyvät niin toiminnan tehokkuuden parantamiseen, palveluiden optimointiin kuin entistä parempaan havainnointi- ja reagointikykyyn. Näillä asiakkaille arvoa tuottavilla tavoilla haluamme tarttua haasteeseen, jossa ”viemme megatrendit kohti konkretiaa”.
Meidän ambitiomme on luoda kyvykkyyksiä, jotka mahdollistavat niin kiinteistö- kuin turvallisuusjohtamisessa fyysinen ja digitaalinen toimintaympäristön tuomisen lähemmäksi toisiaan. Haluamme edistää oppivan, fyysistä ja digitaalista maailmaa yhdistelevän hybriditilannekuvan muodostamista, jossa erilaiset ilmiöt ja anomaliat on helpompi hahmottaa ja hallita. Teemme piilossa olevat riskit näkyviksi, jotta on mahdollista tunnistaa, sisältyykö niihin uhka vai mahdollisuus.

Julkaistu 2.1.2022.

Louhos Solutions